• Nustato organizmo skysčių pH
• Ląstelių regeneracijos rodiklis
• Atspindi organizmo galimybę sveikti
• Įvertina organizmo šarmų-rūgščių pusiausvyrą